Konkurranseregler

Disse konkurransereglene gjelder for deltakere i konkurranser på alle P4-gruppens radiokanaler, nettsider og apper om ikke annet er spesifisert. P4-gruppen omfatter P4 Radio Hele Norge, P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country og NRJ Norge.
1. Ansatte i P4-gruppen/Viaplay, kunder, sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i P4-gruppens konkurranser på radio eller nett.

2. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

3. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Svar på spørsmål må komme direkte fra deltakeren, og ikke fra eventuelle medhjelpere. P4-gruppen forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien(e) leveres/utbetales. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

4. Vinnerens navn, bilde og stemme kan brukes i markedsføring av P4-gruppen eller deres partnere på radio, nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

5. En familie/husstand kan bare vinne en premie pr. måned, regnet som 30 dager fra premie er vunnet. Deltakelse i Lyden av Norge, det vil si at man blir trukket ut og får avgi svar på radio, er begrenset oppad til én gang per uke. Vinnere i Lyden av Norge og hovedpremien i Jackpot kan ikke delta i denne konkurransen på et år, regnet fra den dato premie er vunnet. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

6. Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen, eller det uomtvistelig er avtalt, er P4-gruppen ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem. Dette omfatter for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

7. Ved konkurranser om billetter til konserter, idrettsarrangement eller liknende står vinneren selv for reise-, diett- og losjikostnader hvis dette ikke er inkludert i premien.

8. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner. P4-gruppen er å anse som fritatt fra sine forpliktelser når premien er overlevert vinneren. P4-gruppen er også fritatt ved særlige omstendigheter (force majeure).

9. P4-gruppen forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

10. Ved alle premier med reiser gjelder 18 års aldersgrense for å kunne gjøre bruk av premien (alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt). P4-gruppen er ikke ansvarlig for å skaffe til veie en ekstra reise eller på annen måte legge til rette for at foresatte kan reise sammen med en premievinner som ikke er myndig.

11. P4-gruppen er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren(e) må selv tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

12. P4-gruppen er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, SMS, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor P4-gruppens rimelige kontroll. Dersom linjen blir brutt under avvikling av en konkurranse forbeholder vi oss retten til å gå videre til neste innringer.

13. Ved utvelgelse av deltakere i konkurranser som for eksempel Lyden av Norge skjer utvelgingen av deltakere automatisk/maskinelt. P4-gruppen tar ikke hensyn til hva deltakerne tror er riktig svar. Det er med andre ord den første som avgir riktig svar på lufta som er vinner, ikke den første som avgir riktig svar når han/hun registrerer seg som deltaker pr. SMS eller telefon eller på annen måte kommuniserer riktig svar til P4-gruppen.

14. Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til P4-gruppen, tilfaller P4-gruppen etter tre måneder regnet fra den dato premien er vunnet.

15. Ved deltakelse i konkurranser hos P4-gruppen, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger P4-gruppen kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. P4-gruppen forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

16. Om konkurranser på Facebook: Applikasjonen(e) er på ingen måte sponset, støttet av, administrert av eller assosiert med Facebook. Du gir informasjon kun til P4-gruppen, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til.

17. Konkurranser i våre apper er gjort på egne vegne og er på ingen måte sponset av, støttet av, administrert av eller assosiert med Apple, App Store, Google eller Google Play Store på noen som helst måte.